Prowadząc przedsiębiorstwo warto korzystać z kapitałów obcych. Zaangażowanie zewnętrznych środków pozwoli na szybsze rozwinięcie działalności. Doskonałym przykładem jest posiadanie leasingu na samochód ciężarowy. Przed podjęciem takiej decyzji, warto zapoznać się z charakterystyką leasingu, żeby była ona w pełni świadoma i korzystna. 

1. Samochód ciężarowy to dobra inwestycja.

Posiadanie i używanie samochodu w firmie może przynieść znaczne korzyści materialne. Dokładniej rzecz ujmując, daje możliwość ujęcia wydatków w kosztach przedsiębiorstwa. Właściciele firm, w których auto jest wykorzystywane w celach służbowych oraz w prywatnych, mogą dokonać 50% odliczenia podatku VAT. Obejmuje to wszystkie koszty związane z funkcjonowaniem samochodu: paliwo, koszty naprawy, wyposażenie. Samochód firmowy, który jest używany wyłącznie do celów służbowych, uprawnia do skorzystania z 100% odliczenia VAT. Żadne poszlaki nie mogą wskazywać na prywatne wykorzystanie auta. To w gestii przedsiębiorcy, spoczywa obowiązek wykazania użytkowania samochodu zgodnie z przeznaczeniem. W tym celu musi spełnić kilka warunków, żeby możliwe było utrzymanie 100% zwolnienia z VAT z wydatków ponoszonych na samochód:

  • Uzupełnienie formularza VAT-26 i złożenie go w odpowiednim czasie we właściwym Urzędzie Skarbowym;
  • Regularne prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu;
  • Stworzenie ogólnodostępnego regulaminu dla pracowników, w którym zapisane będą zasady korzystania z pojazdu firmowego;

Wyżej wymienione formalności odnoszą się do wykorzystywania samochodów osobowych w przedsiębiorstwie. Wprowadzenie ich oraz utrzymanie stałego przestrzegania reguł jest bardzo kłopotliwe oraz łatwo przeoczyć szczegóły, które doprowadzą do znacznych rozbieżności. Zmniejszenie obowiązków formalnych daje możliwość posiadania samochodu ciężarowego. Przedsiębiorcy częściej dokonują takich rozwiązań, z uwagi na zmniejszenie ilości niezbędnych dokumentów. 

2. Podatek VAT a pojazd ciężarowy.

Zarówno leasing jak i zakup samochodu ciężarowego, daje możliwość skorzystania ze 100% ulgi podatkowej z tyt. VAT. Liczba obowiązujących formalności jest o wiele mniejsza w tym przypadku. Skorzystanie ze 100% ulgi jest powiązane ze spełnieniem wymogów, wykazanych w ustawie. Paragrafy, dot. samochodu ciężarowego, dotyczą jego konstrukcji dopasowane pod profil przedsiębiorstwa oraz parametrów technicznych. Nie wymienia wzmianki na temat użytkowania do celów prywatnych. 

Za portalem auto-online.pl możemy przeczytać: "Zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie o VAT przywilej pełnego odliczenie podatku przysługuje pojazdom wykorzystywanym wyłącznie do celów firmowych. Muszą one spełniać pewne wymogi, a mianowicie: konstrukcyjne przystosowanie do działalności gospodarczej podatnika, które wyklucza lub czyni nieistotnym użytkowanie w celach prywatnych."

Ustawa o podatku VAT, wymienia pojazdu, które umożliwiają skorzystanie z pełnej ulgi:. 

  • Pojazdy o masie powyżej 3,5 tony, 
  • Samochody nieosobowe, z jednym rzędem siedzeń, który jest oddzielony trwałą przegrodą od części ładunkowej, 
  • Samochody nieosobowe, w których w ujęciu konstrukcyjnym część osobowa oraz załadunkowa, stanowią oddzielne elementy, 
  • Pojazdy specjalne, tj. koparki, ładowarki, agregaty spawalnicze, podnośniki, żurawie samochodowe, itp.

Do skorzystania z ulgi, niezbędne jest posiadanie zaświadczenia o dodatkowym badaniu w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. Dodatkowo, w dany pojazd musi obowiązkowo posiadać stosowną adnotację w dowodzie rejestracyjnym. 

3. Leasing pojazdu ciężarowego - możliwe korzyści.

Zawarcie leasingu na pojazd ciężarowy, może przynieść wiele korzyści materialnych. Przeglądając oferty, należy wyselekcjonować te, które pokrywają się z zapisami w ustawie. Wybór takiego pojazdu, umożliwi odliczenia 100% ulgi VAT od:

  • Ponoszonych opłat wstępnych i rat leasingu;
  • Przeprowadzenia napraw serwisowych i eksploatacyjnych;
  • Wydatków na paliwo;

4. Leasing operacyjny czy finansowy? 

Podejmując decyzję o sfinansowaniu zakupu pojazdu ciężarowego za pomocą leasingu, warto rozważyć rozważyć obydwie opcje. Skorzystanie z opcji leasingu operacyjnego, wiąże się z tym, że do momentu pełnej spłaty, samochód pozostaje własnością leasingodawcy. Do kosztów uzyskania przychodów zaliczają się wówczas opłaty początkowe oraz raty za pojazd. Środek pojazdu, zostanie zaliczony do środków trwałych, dopiero w momencie wykupu lub z końcem umowy. Leasing finansowy, wiąże się z prowadzeniem comiesięcznych odpisów amortyzacyjnych. W momencie zawarcia umowy, zostaje zaewidencjonowany jako środek trwały leasingobiorcy. Dodatkowo, do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć część odsetkową. 

Jeżeli pojawiają się wątpliwości o wyborze właściwego leasingu, warto skontaktować się ze specjalistą. Zachęcamy również do lektury artykułu inspirującego: https://auto-online.pl/poradnik-leasingowy/uddv/leasing-samochodow-ciezarowych-a-odliczenie-vat.html