Nowe podręczniki Nowa Era

W szkole podstawowej nauka jest przekazywana w formie lekcji. Lekcje mają na celu przekazanie uczniom określonego materiału, który muszą opanować do egzaminów. Aby ułatwić uczniom i rodzicom życie, wydawnictwo Nowa Era przygotowało nowe, uaktualnione podręczniki dla klas 4-6. Podręczniki te zostały stworzone we współpracy z najlepszymi specjalistami w dziedzinie edukacji. Zawierają one aktualny program nauczania, dzięki czemu uczniowie mogą się dobrze przygotować do egzaminów.

Podręczniki te są także bogato ilustrowane, co pomaga uczniom w lepszym zrozumieniu materiału. Do każdego podręcznika dołączona jest także płyta CD, na której znajdują się dodatkowe materiały edukacyjne.

Nowe podręczniki nowa era (tania książka) to gwarancja sukcesu w nauce dla każdego ucznia. Dzięki nim można łatwo i szybko opanować program nauczania, a także lepiej zrozumieć poszczególne zagadnienia.

Co zmienia się w szkolnych książkach?

Od 1 września 2019 r. obowiązują nowe podręczniki do klas 4–8 szkoły podstawowej oraz nowe brzeskie wydanie podręczników do klas 1–3 gimnazjum. Wszystkie podręczniki zostały przygotowane zgodnie z nową podstawą programową. Zmiany obejmują przede wszystkim:

  • większy nacisk na rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem,
  • większy nacisk na rozwijanie umiejętności poprawnego pisania,
  • rozbudowaną sekcję gramatyczną,
  • bogatsze ćwiczenia i zadania.

Jakie są najważniejsze zmiany?

  1. W nowych podręcznikach Nowa Era znajdziemy wiele ciekawych zmian. Najważniejszą z nich jest zmiana układu graficznego, który jest bardziej przejrzysty i łatwiejszy do odczytania. Dodatkowo, na każdej stronie podręcznika znajduje się teraz mini-scenariusz lub ćwiczenie, które pomagają uczniom lepiej zrozumieć materiał.
  2. Kolejną ważną zmianą jest dopracowany system komentarzy i notatek, który umożliwia uczniom łatwiejsze i szybsze przyswajanie materiału. Ponadto, dzięki temu systemowi można łatwo sprawdzić swoje postępy w nauce oraz monitorować swoje osiągnięcia.
  3. Nowe podręczniki Nowa Era to także większa ilość ćwiczeń i zadań, które pomagają uczniom utrwalić materiał. Co ważne, ćwiczenia te są coraz bardziej różnorodne i dostosowane do potrzeb uczniów. Dzięki temu można je łatwiej dopasować do swoich indywidualnych potrzeb.
  4. Ostatnią istotną zmianą jest dodanie nowych funkcji edytorskich, które pozwalają na lepsze formatowanie tekstu oraz łatwiejsze tworzenie notatek i komentarzy. Dzięki tym funkcjom można także łatwiej dostosować podręcznik do własnych potrzeb i upodobań.

About the Author

You may also like these